HBR là gì? Nghĩa của từ hbr

HBR là gì?

HBR“Hydrogen bromide” trong tiếng Anh.

HBR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HBR“Hydrogen bromide”.

Hydrogen bromide: Hydro bromua.
Nó là tên của phân tử hai nguyên tử có công thức HBr.

Một số kiểu HBR viết tắt khác:

Harvard Business Review: Tạp chí Kinh doanh Harvard.
Tên của tạp chí về kinh doanh của đại học Harvard.

Hydrobromic acid: Axit bromhydric.
Một axít mạnh, có công thức hóa học là HBr.

Giải thích ý nghĩa của HBR

HBR có nghĩa “Hydrogen bromide”, dịch sang tiếng Việt là “Hydro bromua”.