HBV là gì? Nghĩa của từ hbv

HBV là gì?

HBV“Hepatitis B Virus” trong tiếng Anh.

HBV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HBV“Hepatitis B Virus”.

Hepatitis B Virus: Virus viêm gan B.

Giải thích ý nghĩa của HBV

HBV có nghĩa “Hepatitis B Virus”, dịch sang tiếng Việt là “Virus viêm gan B”.