HC là gì? Nghĩa của từ hc

HC là gì?

HC“Hành chính” trong tiếng Việt.

HC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HC“Hành chính”.

Hành chính.

Một số kiểu HC viết tắt khác:

Huy chương.

Giải thích ý nghĩa của HC

HC có nghĩa “Hành chính” trong tiếng Việt.