HCB là gì? Nghĩa của từ hcb

HCB là gì?

HCB“Huy chương bạc” trong tiếng Việt.

HCB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HCB“Huy chương bạc”.

Huy chương bạc.

Giải thích ý nghĩa của HCB

HCB có nghĩa “Huy chương bạc” trong tiếng Việt.