HCĐ là gì? Nghĩa của từ hcđ

HCĐ là gì?

HCĐ“Huy chương đồng” trong tiếng Việt.

HCĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HCĐ“Huy chương đồng”.

Huy chương đồng.

Giải thích ý nghĩa của HCĐ

HCĐ có nghĩa “Huy chương đồng” trong tiếng Việt.