HCI là gì? Nghĩa của từ hci

HCI là gì?

HCI“Human-Computer Interaction” trong tiếng Anh.

HCI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HCI“Human-Computer Interaction”.

Human-Computer Interaction: Tương tác Người-Máy tính.

Một số kiểu HCI viết tắt khác:

Human-Computer Interface: Giao diện người-máy tính.

Giải thích ý nghĩa của HCI

HCI có nghĩa “Human-Computer Interaction”, dịch sang tiếng Việt là “Tương tác Người-Máy tính”.