HDM là gì? Nghĩa của từ hdm

HDM là gì?

HDM“Human Decision-Making” trong tiếng Anh.

HDM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HDM“Human Decision-Making”.

Human Decision-Making: Con người ra quyết định.

Giải thích ý nghĩa của HDM

HDM có nghĩa “Human Decision-Making”, dịch sang tiếng Việt là “Con người ra quyết định”.