HDMI là gì? Nghĩa của từ hdmi

HDMI là gì?

HDMI“High Definition Multimedia Interface” trong tiếng Anh.

HDMI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HDMI“High Definition Multimedia Interface”.

High Definition Multimedia Interface: Giao diện đa phương tiện độ nét cao.

Giải thích ý nghĩa của HDMI

HDMI có nghĩa “High Definition Multimedia Interface”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện đa phương tiện độ nét cao”.