HDTV là gì? Nghĩa của từ hdtv

HDTV là gì?

HDTV“High-Definition Television” trong tiếng Anh.

HDTV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HDTV“High-Definition Television”.

High-Definition Television: Truyền hình độ nét cao.

Giải thích ý nghĩa của HDTV

HDTV có nghĩa “High-Definition Television”, dịch sang tiếng Việt là “Truyền hình độ nét cao”.