HE là gì? Nghĩa của từ he

HE là gì?

HE“High Explosive” trong tiếng Anh.

HE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HE“High Explosive”.

High Explosive: Chất nổ cao.

Một số kiểu HE viết tắt khác:

Hebrew language: Tiếng Do Thái.
mã ISO 639-1: he.

Helium: Heli.
Anh.

Giải thích ý nghĩa của HE

HE có nghĩa “High Explosive”, dịch sang tiếng Việt là “Chất nổ cao”.