HEO là gì? Nghĩa của từ heo

HEO là gì?

HEO“High Earth Orbit” trong tiếng Anh.

HEO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HEO“High Earth Orbit”.

High Earth Orbit: Quỹ đạo Trái đất cao.

Một số kiểu HEO viết tắt khác:

Highly Elliptical Orbit: Quỹ đạo hình elip cao.

Giải thích ý nghĩa của HEO

HEO có nghĩa “High Earth Orbit”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ đạo Trái đất cao”.