HEOSS là gì? Nghĩa của từ heoss

HEOSS là gì?

HEOSS“High Earth Orbit Space Surveillance” trong tiếng Anh.

HEOSS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HEOSS“High Earth Orbit Space Surveillance”.

High Earth Orbit Space Surveillance: Giám sát không gian quỹ đạo trái đất cao.

Giải thích ý nghĩa của HEOSS

HEOSS có nghĩa “High Earth Orbit Space Surveillance”, dịch sang tiếng Việt là “Giám sát không gian quỹ đạo trái đất cao”.