HEP là gì? Nghĩa của từ hep

HEP là gì?

HEP“High-Explosive Plastic” trong tiếng Anh.

HEP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HEP“High-Explosive Plastic”.

High-Explosive Plastic: Nhựa dễ nổ.
đạn dược.

Giải thích ý nghĩa của HEP

HEP có nghĩa “High-Explosive Plastic”, dịch sang tiếng Việt là “Nhựa dễ nổ”.