HEPA là gì? Nghĩa của từ hepa

HEPA là gì?

HEPA“High-Efficiency Particulate Air” trong tiếng Anh.

HEPA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HEPA“High-Efficiency Particulate Air”.

High-Efficiency Particulate Air: High Efficiency Particulate Air.

Giải thích ý nghĩa của HEPA

HEPA có nghĩa “High-Efficiency Particulate Air”, dịch sang tiếng Việt là “High Efficiency Particulate Air”.