HESV là gì? Nghĩa của từ hesv

HESV là gì?

HESV“Heavy Engineering Support Vehicle” trong tiếng Anh.

HESV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HESV“Heavy Engineering Support Vehicle”.

Heavy Engineering Support Vehicle: Xe hỗ trợ kỹ thuật hạng nặng.

Giải thích ý nghĩa của HESV

HESV có nghĩa “Heavy Engineering Support Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Xe hỗ trợ kỹ thuật hạng nặng”.