HETT là gì? Nghĩa của từ hett

HETT là gì?

HETT“Heavy Equipment Transporting Truck” trong tiếng Anh.

HETT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HETT“Heavy Equipment Transporting Truck”.

Heavy Equipment Transporting Truck: Xe tải vận chuyển thiết bị hạng nặng.

Một số kiểu HETT viết tắt khác:

Heavy Equipment Truck Tractor: Máy kéo xe tải thiết bị nặng.

Giải thích ý nghĩa của HETT

HETT có nghĩa “Heavy Equipment Transporting Truck”, dịch sang tiếng Việt là “Xe tải vận chuyển thiết bị hạng nặng”.