HF là gì? Nghĩa của từ hf

HF là gì?

HF“High Frequency” trong tiếng Anh.

HF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HF“High Frequency”.

High Frequency: Tân sô cao.

Một số kiểu HF viết tắt khác:

Have Fun: Chúc vui vẻ.

Hafnium: Hafnium.
Hf.

Giải thích ý nghĩa của HF

HF có nghĩa “High Frequency”, dịch sang tiếng Việt là “Tân sô cao”.