HFEA là gì? Nghĩa của từ hfea

HFEA là gì?

HFEA“Human Fertilisation and Embryology Authority” trong tiếng Anh.

HFEA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HFEA“Human Fertilisation and Embryology Authority”.

Human Fertilisation and Embryology Authority: Cơ quan thụ tinh và phôi thai người.
Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của HFEA

HFEA có nghĩa “Human Fertilisation and Embryology Authority”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan thụ tinh và phôi thai người”.