HG là gì? Nghĩa của từ hg

HG là gì?

HG“Mercury” trong tiếng Anh.

HG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HG“Mercury”.

Mercury: Thủy ngân.
Hg, tiếng Latinh: Hydrargyrum.

Giải thích ý nghĩa của HG

HG có nghĩa “Mercury”, dịch sang tiếng Việt là “Thủy ngân”.