HGC là gì? Nghĩa của từ hgc

HGC là gì?

HGC“UK Human Genetics Commission” trong tiếng Anh.

HGC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HGC“UK Human Genetics Commission”.

UK Human Genetics Commission: Ủy ban Di truyền người Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của HGC

HGC có nghĩa “UK Human Genetics Commission”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Di truyền người Vương quốc Anh”.