HGF là gì? Nghĩa của từ hgf

HGF là gì?

HGF“Human Growth Factor” trong tiếng Anh.

HGF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HGF“Human Growth Factor”.

Human Growth Factor: Yếu tố tăng trưởng con người.

Giải thích ý nghĩa của HGF

HGF có nghĩa “Human Growth Factor”, dịch sang tiếng Việt là “Yếu tố tăng trưởng con người”.