HGTV là gì? Nghĩa của từ hgtv

HGTV là gì?

HGTV“Home & Garden Television” trong tiếng Anh.

HGTV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HGTV“Home & Garden Television”.

Home & Garden Television: Home & Garden TV.

Giải thích ý nghĩa của HGTV

HGTV có nghĩa “Home & Garden Television”, dịch sang tiếng Việt là “Home & Garden TV”.