HHT là gì? Nghĩa của từ hht

HHT là gì?

HHT“Human-to-Human Transmission” trong tiếng Anh.

HHT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HHT“Human-to-Human Transmission”.

Human-to-Human Transmission: Lây truyền từ người sang người.

Một số kiểu HHT viết tắt khác:

Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia: Bệnh xuất huyết di truyền Telangiectasia.

Hilbert–Huang transform: Biến đổi Hilbert – Huang.

Hiphop Tamizha.

Home Headache Test: Kiểm tra nhức đầu tại nhà.

Historic Houses Trust of New South Wales: Tổ chức Tín thác Nhà lịch sử của New South Wales.

Historic Houses Trust: Tín thác về những ngôi nhà lịch sử.

Helicopter Handling Teams: Đội xử lý máy bay trực thăng.

Giải thích ý nghĩa của HHT

HHT có nghĩa “Human-to-Human Transmission”, dịch sang tiếng Việt là “Lây truyền từ người sang người”.