HID là gì? Nghĩa của từ hid

HID là gì?

HID“High-Intensity Discharge” trong tiếng Anh.

HID là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HID“High-Intensity Discharge”.

High-Intensity Discharge: Phóng điện cường độ cao.
Tên của một loại đèn được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống, như "đèn ô tô" chẳng hạn.

Một số kiểu HID viết tắt khác:

Hardware Interface Design: Thiết kế giao diện phần cứng.

Giải thích ý nghĩa của HID

HID có nghĩa “High-Intensity Discharge”, dịch sang tiếng Việt là “Phóng điện cường độ cao”.