HLU là gì? Nghĩa của từ hlu

HLU là gì?

HLU“Hypertensive Leg Ulcer” trong tiếng Anh.

HLU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HLU“Hypertensive Leg Ulcer”.

Hypertensive Leg Ulcer: Loét chân tăng huyết áp.

Một số kiểu HLU viết tắt khác:

Hanseatic League of Universities: Liên đoàn các trường đại học Hanseatic.

Hose Layer Unit: Đơn vị lớp ống.

Giải thích ý nghĩa của HLU

HLU có nghĩa “Hypertensive Leg Ulcer”, dịch sang tiếng Việt là “Loét chân tăng huyết áp”.