HMNĐ là gì? Nghĩa của từ hmnđ

HMNĐ là gì?

HMNĐ“Hiến máu nhân đạo” trong tiếng Việt.

HMNĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HMNĐ“Hiến máu nhân đạo”.

Hiến máu nhân đạo.

Giải thích ý nghĩa của HMNĐ

HMNĐ có nghĩa “Hiến máu nhân đạo” trong tiếng Việt.