HOG là gì? Nghĩa của từ hog

HOG là gì?

HOG“Histogram of Oriented Gradients” trong tiếng Anh.

HOG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HOG“Histogram of Oriented Gradients”.

Histogram of Oriented Gradients: Biểu đồ Gradients định hướng.

Một số kiểu HOG viết tắt khác:

House Of Glory: Ngôi nhà vinh quang.

Harley Owners Group: Nhóm chủ sở hữu Harley.

Higher Order Grammar: Ngữ pháp thứ tự cao hơn.

Head On Generation: Bắt đầu thế hệ.

Harley Owner's Group: Nhóm chủ sở hữu Harley.

Heart of Georgia Railroad: Trái tim của Đường sắt Georgia.

High Osmolarity Glycerol: Osmolarity Glycerol cao.

Giải thích ý nghĩa của HOG

HOG có nghĩa “Histogram of Oriented Gradients”, dịch sang tiếng Việt là “Biểu đồ Gradients định hướng”.