HPU là gì? Nghĩa của từ hpu

HPU là gì?

HPU“Holographic Processing Unit” trong tiếng Anh.

HPU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HPU“Holographic Processing Unit”.

Holographic Processing Unit: Bộ xử lý ba chiều.

Một số kiểu HPU viết tắt khác:

Hawaii Pacific University: Đại học Hawaii Pacific.

High Point University: Đại học High Point.

Hogel Processing Unit: Đơn vị xử lý Hogel.

Himachal Pradesh University: Đại học Himachal Pradesh.

High Protection Unit: Đơn vị bảo vệ cao.

Howard Payne University: Đại học Howard Payne.

Henan Polytechnic University: Đại học bách khoa Hà Nam.

Human Processing Unit: Đơn vị xử lý con người.

High Pressure Units: Đơn vị áp suất cao.

Habitat Partner University: Đại học Đối tác Habitat.

Hill People's Union: Liên minh nhân dân Hill.

High Performance Unit: Đơn vị hiệu suất cao.

Hydraulic Power Unit: Bộ nguồn thủy lực.

Health Promoting University: Đại học Nâng cao Sức khỏe.

Hangmi Phungpi Union.

Giải thích ý nghĩa của HPU

HPU có nghĩa “Holographic Processing Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ xử lý ba chiều”.