HVN là gì? Nghĩa của từ hvn

HVN là gì?

HVN“Honda Việt Nam” trong tiếng Việt.

HVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HVN“Honda Việt Nam”.

Honda Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của HVN

HVN có nghĩa “Honda Việt Nam” trong tiếng Việt.