HWR là gì? Nghĩa của từ hwr

HWR là gì?

HWR“Heavy-Water Reactors” trong tiếng Anh.

HWR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HWR“Heavy-Water Reactors”.

Heavy-Water Reactors: Lò phản ứng nước nặng.

Một số kiểu HWR viết tắt khác:

Heater, Water & Rations: Máy sưởi, nước & khẩu phần.

Handwriting recognition: Nhận dang chu Viet.

Harm Within the Risk: Tác hại trong rủi ro.

Hot Wet Rock: Đá nóng ướt.

Heavy water: Nước nặng.

Hospital-Wide Readmission: Truyền thông trong toàn bệnh viện.

Hatwar Railway station: Ga tàu Hatwar.

Henley Women's Regatta: Đua thuyền nữ Henley.

Giải thích ý nghĩa của HWR

HWR có nghĩa “Heavy-Water Reactors”, dịch sang tiếng Việt là “Lò phản ứng nước nặng”.