IAM là gì? Nghĩa của từ iam

IAM là gì?

IAM“Identity Access Management” trong tiếng Anh.

IAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IAM“Identity Access Management”.

Identity Access Management: Quản lý quyền truy cập danh tính.

Một số kiểu IAM viết tắt khác:

Institute of Advanced Motorists: Viện lái xe nâng cao.

International Association of Memory: Hiệp hội trí nhớ quốc tế.

International Association of Machinists and Aerospace Workers: Hiệp hội thợ máy và công nhân hàng không vũ trụ quốc tế.

Integrated Asset Modelling: Mô hình tài sản tích hợp.

Institute of Administrative Management: Viện quản lý hành chính.

InkArtMusic.

Institute of Asset Management: Viện quản lý tài sản.

Intellectual Asset Management: Quản lý tài sản trí tuệ.

International Assistance Mission: Phái đoàn hỗ trợ quốc tế.

International Association of Machinists and Aerospace Workers Union: Hiệp hội thợ máy và công nhân hàng không vũ trụ quốc tế.

Identity & Access Management: Quản lý Danh tính & Truy cập.

International Artists Management: Quản lý nghệ sĩ quốc tế.

International Association of Multilingualism: Hiệp hội đa ngôn ngữ quốc tế.

Incremental Analogy Machine: Máy tương tự gia tăng.

International Association of Machinists: Hiệp hội thợ máy quốc tế.

Initial Address Message: Thông báo địa chỉ ban đầu.

Institute of Aviation Medicine: Viện Y học Hàng không.

Institute of Aerospace Medicine: Viện Y học Hàng không Vũ trụ.

Identity and Access Management: Quản lý Danh tính và Truy cập.

Independent Aftermarket: Thị trường hậu mãi độc lập.

Information Security Assessment Methodology: Phương pháp đánh giá an toàn thông tin.

Integrated Assessment Modelling: Mô hình đánh giá tích hợp.

Iterative Annealing Mechanism: Cơ chế ủ lặp đi lặp lại.

Independent Artist Management: Quản lý nghệ sĩ độc lập.

Irish Association of Manitoba: Hiệp hội Manitoba của Ireland.

Indian Adfilm Makers: Nhà sản xuất phim quảng cáo Ấn Độ.

Irish Academy of Management: Học viện Quản lý Ailen.

Informatics and Applied Mathematics: Tin học và Toán ứng dụng.

Integrated Assessment Model: Mô hình đánh giá tích hợp.

Institute for Advancements in Mental Health: Viện vì những tiến bộ trong sức khỏe tâm thần.

Institute of Awakened Mutuality: Viện Tương hỗ Thức tỉnh.

Identity and Authorization Management: Quản lý danh tính và ủy quyền.

Infinite Alleles Model: Mô hình alen vô hạn.

Islamophobia Awareness Month: Tháng nhận thức về chứng sợ Islamophobia.

Institute For Aviation Medicine: Viện Y học Hàng không.

Industrial Arts & Method: Nghệ thuật & Phương pháp Công nghiệp.

International Antisexual Movement: Phong trào lưỡng tính quốc tế.

International Afro-American Museum: Bảo tàng quốc tế người Mỹ gốc Phi.

Institute for Applied Mathematics: Viện Toán học Ứng dụng.

Independent Artists of Marin: Nghệ sĩ độc lập của Marin.

International Arcade Museum: Bảo tàng trò chơi điện tử quốc tế.

Institute of Applied Media: Viện Truyền thông Ứng dụng.

Interactive Activation Model: Mô hình kích hoạt tương tác.

Interactive Acculturation Model: Mô hình kết quả tương tác.

Institute of Applied Mechanics: Viện Cơ học Ứng dụng.

Integrated Assessment Modeling: Mô hình đánh giá tích hợp.

Italian Archaeological Mission: Phái đoàn khảo cổ học Ý.

Giải thích ý nghĩa của IAM

IAM có nghĩa “Identity Access Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý quyền truy cập danh tính”.