IBT là gì? Nghĩa của từ ibt

IBT là gì?

IBT“TOEFL Internet-Based Test” trong tiếng Anh.

IBT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IBT“TOEFL Internet-Based Test”.

TOEFL Internet-Based Test: Bài thi TOEFL trên Internet.

Một số kiểu IBT viết tắt khác:

International Brotherhood of Teamsters: Hội anh em đồng đội quốc tế.

Institute of Biosciences and Technology: Viện Khoa học Sinh học và Công nghệ.

Institute for Bible Translation: Viện dịch thuật Kinh thánh.

Indirect Branch Tracking: Theo dõi chi nhánh gián tiếp.

International Business Times: Thời báo kinh doanh quốc tế.

Internet-Based Training: Đào tạo dựa trên Internet.

Industrial BioTest Labs: Phòng thí nghiệm thử nghiệm sinh học công nghiệp.

Interactive Behavioral Therapy: Liệu pháp Hành vi Tương tác.

Integrated Bus Terminus: Trạm cuối xe buýt tích hợp.

International Beverages Trading: Giao dịch đồ uống quốc tế.

Indian Bible Translators: Dịch giả Kinh thánh Ấn Độ.

Israel Brain Technologies: Công nghệ não Israel.

International Bank of Taipei: Ngân hàng Quốc tế Đài Bắc.

Identity By Type: Nhận dạng theo loại.

Inference-Based Therapy: Liệu pháp dựa trên suy luận.

International Bolshevik Tendency: Xu hướng Bolshevik Quốc tế.

Integrated Bus Terminal: Bến xe buýt tích hợp.

Industrial biotechnology: Công nghệ sinh học công nghiệp.

Institute of Biomedical Therapeutics: Viện điều trị y sinh.

Integrated Behavior Tree: Cây hành vi tích hợp.

Industrial Bio-Test: Thử nghiệm sinh học công nghiệp.

Indianapolis Ballet Theatre: Nhà hát ba lê Indianapolis.

Internet Based TOEFL: Điểm TOEFL trên Internet.

Isolation By Time: Cô lập theo thời gian.

Indonesian Border Terrorists: Những kẻ khủng bố ở biên giới Indonesia.

Giải thích ý nghĩa của IBT

IBT có nghĩa “TOEFL Internet-Based Test”, dịch sang tiếng Việt là “Bài thi TOEFL trên Internet”.