ICA là gì? Nghĩa của từ ica

ICA là gì?

ICA“Independent Computing Architecture” trong tiếng Anh.

ICA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ICA“Independent Computing Architecture”.

Independent Computing Architecture: Kiến trúc máy tính độc lập.

Một số kiểu ICA viết tắt khác:

Independent Component Analysis: Phân tích thành phần độc lập.

International Co-operative Alliance: Liên minh hợp tác quốc tế.

International Contract Agency: Cơ quan Hợp đồng Quốc tế.

Institute of Contemporary Arts: Viện nghệ thuật đương đại.

International Cycling Association: Hiệp hội Đạp xe Quốc tế.

Immigration and Checkpoints Authority: Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và trạm kiểm soát.

Immaculate Conception Academy: Học viện Vô nhiễm nguyên tội.

International Cartographic Association: Hiệp hội Bản đồ Quốc tế.

International Commission for Acoustics: Ủy ban Quốc tế về Âm học.

Innovative Communications Alliance: Liên minh Truyền thông Sáng tạo.

International Committee on Archives: Ủy ban quốc tế về lưu trữ.

India Classic Arts: Nghệ thuật cổ điển Ấn Độ.

Interbank Card Association: Hiệp hội thẻ liên ngân hàng.

Irish Citizen Army: Quân đội công dân Ireland.

Irish Countrywomen's Association: Hiệp hội phụ nữ đồng quê Ireland.

International Cooperation Administration: Cục hợp tác quốc tế.

Internal Carotid Artery: Động mạch cảnh trong.

International Cotton Association: Hiệp hội bông quốc tế.

International Contracts Agency: Cơ quan Hợp đồng Quốc tế.

Indians for Collection Action: Người da đỏ cho Hành động thu thập.

Ingenieros Civiles Asociados.

Institute for Contemporary Arts: Viện nghệ thuật đương đại.

International Council on Archives: Hội đồng lưu trữ quốc tế.

International Colour Authority: Cơ quan màu quốc tế.

International Communication Association: Hiệp hội truyền thông quốc tế.

Intelligence Community Assessment: Đánh giá cộng đồng thông minh.

Israel Cycling Academy: Học viện Đạp xe Israel.

International Chiropractor's Association: Hiệp hội bác sĩ nắn khớp xương quốc tế.

Interfaculty Committee Agraria: Ủy ban giao thoa Agraria.

Independent Civilian Advisory: Tư vấn Dân sự Độc lập.

Infrastructure Consortium for Africa: Hiệp hội Cơ sở hạ tầng cho Châu Phi.

International Chiropractors Association: Hiệp hội Bác sĩ chỉnh hình quốc tế.

International Coffee Agreement: Hiệp định cà phê quốc tế.

Islet Cell Antibodies: Các kháng thể tế bào đảo.

International Christian Academy: Học viện Cơ đốc giáo quốc tế.

Immigration and Citizenship Authority: Cơ quan Nhập cư và Quốc tịch.

Inglewood Cultural Arts: Nghệ thuật văn hóa Inglewood.

Indian Cultural Association: Hiệp hội văn hóa Ấn Độ.

Internet Commerce Association's: Hiệp hội Thương mại Internet.

Institute of Combinatorics and its Applications: Viện tổ hợp và các ứng dụng của nó.

Independent Contractors of Australia: Các nhà thầu độc lập của Úc.

Institute of Cultural Affairs: Viện Văn hóa.

Intercontinental A: Liên lục địa A.

Indian Cellular Association: Hiệp hội di động Ấn Độ.

International Credit Association: Hiệp hội tín dụng quốc tế.

Inward Calcium Current: Dòng điện bên trong canxi.

Insurance Contracts Act: Đạo luật hợp đồng bảo hiểm.

Internal Curing Admixture: Phụ gia đóng rắn bên trong.

International Circassian Association: Hiệp hội Circassian Quốc tế.

International Christian Association: Hiệp hội Cơ đốc giáo quốc tế.

Indian Council of Arbitration: Hội đồng Trọng tài Ấn Độ.

Investment Canada Act: Đạo luật Đầu tư Canada.

Ideational Cognitive Archaeology: Khảo cổ học nhận thức lý tưởng.

IPcenter Certified Associate: Cộng tác viên được chứng nhận IPcenter.

Indonesian Choice Awards: Giải thưởng Lựa chọn của Indonesia.

Islet Cell Autoantibody: Tự kháng thể tế bào đảo.

International Cooperative Alliance: Liên minh hợp tác quốc tế.

International Court of Appeal: Tòa phúc thẩm quốc tế.

Intra Court Appeal: Kháng nghị nội bộ tòa án.

Informatics Corporation of America: Tổng công ty Tin học Hoa Kỳ.

Isobutyl cyanoacrylate.

Indoor Cricket Arenas: Đấu trường cricket trong nhà.

International Consultation and Analysis: Tham vấn và Phân tích Quốc tế.

International Cooperation Agency: Cơ quan hợp tác quốc tế.

Israel Cancer Association: Hiệp hội Ung thư Israel.

Intersection Collision Avoidance: Tránh va chạm giao lộ.

Inter-Cultural Association: Hiệp hội liên văn hóa.

Islington Chinese Association: Hiệp hội người Hoa Islington.

Intermuseum Conservation Association: Hiệp hội bảo tồn Intermuseum.

International Cloud Atlas: Bản đồ đám mây quốc tế.

Industrial Cooperation Agreements: Hiệp định hợp tác công nghiệp.

International Chiropractic Association: Hiệp hội thần kinh cột sống quốc tế.

International Combustion Australia: Đốt cháy quốc tế Úc.

Institute of Contemporary Art: Viện nghệ thuật đương đại.

Ingressive Campus Ambassador: Đại sứ khuôn viên Ingression.

Immigration and Checkpoints Authority's: Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và trạm kiểm soát.

Institute Contemporary Art: Viện nghệ thuật đương đại.

Investment Corporation of America: Tập đoàn đầu tư của Mỹ.

Institute of Communication Agencies: Học viện các cơ quan truyền thông.

Independent Clubs Association: Hiệp hội các câu lạc bộ độc lập.

Insurance Corporation of Afghanistan: Tổng công ty bảo hiểm Afghanistan.

Independent Charities of America: Tổ chức từ thiện độc lập của Mỹ.

International Colored Gemstone Association: Hiệp hội đá quý màu quốc tế.

Islamitisch College Amsterdam: Cao đẳng Islamitisch Amsterdam.

Israel Cricket Association: Hiệp hội Cricket Israel.

Interstate Commerce Act: Đạo luật thương mại giữa các tiểu bang.

Integrated Communications Adapter: Bộ điều hợp Truyền thông Tích hợp.

Institute for Contemporary Art: Viện nghệ thuật đương đại.

Islamic Cyber Army: Quân đội không gian mạng Hồi giáo.

Immigration & Checkpoints Authority: Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh & trạm kiểm soát.

International Conference in Asia: Hội nghị quốc tế ở Châu Á.

Islam and Culture Association: Hiệp hội Văn hóa và Hồi giáo.

Industrial Cooperation Authority: Cơ quan Hợp tác Công nghiệp.

Institute of Chartered Accountants: Viện Kế toán Công chứng.

International Culture Association: Hiệp hội văn hóa quốc tế.

Independent Cities Association: Hiệp hội các thành phố độc lập.

Institutes of Contemporary Art: Viện nghệ thuật đương đại.

International Concert Attractions: Điểm du lịch tại buổi hòa nhạc quốc tế.

International Christian Assembly: Hội đồng Cơ đốc quốc tế.

Institute for Contemporary Affairs: Viện nghiên cứu các vấn đề đương đại.

Interne Council of America: Hội đồng Interne của Mỹ.

International Copper Association: Hiệp hội đồng quốc tế.

Invalid Children's Aid: Viện trợ cho trẻ em không hợp lệ.

International Critics Award: Giải thưởng nhà phê bình quốc tế.

Institute of Cinema and Audiovisual: Viện Điện ảnh và Nghe nhìn.

Irish Cycling Association: Hiệp hội đi xe đạp Ireland.

Internet Commerce Association: Hiệp hội Thương mại Internet.

Ikara Comprehensive Academy: Học viện toàn diện Ikara.

Ivy Collegiate Academy: Học viện Ivy Collegiate.

Institute of Culture and Arts: Viện Văn hóa Nghệ thuật.

Industrial Conciliation & Arbitration: Hòa giải & Trọng tài Công nghiệp.

Institute Contemporary Arts: Viện nghệ thuật đương đại.

Inventory of Children's Activities: Kiểm kê các hoạt động của trẻ em.

Independent Components Analysis: Phân tích các thành phần độc lập.

Indigenous Climate Action: Hành động khí hậu bản địa.

Intermediate Court of Appeals: Tòa phúc thẩm trung cấp.

Independent Composers Association: Hiệp hội các nhà soạn nhạc độc lập.

Intercollegiate Committee of Athletics: Ủy ban điền kinh liên trường.

International Congress of Americanists: Đại hội Mỹ quốc tế.

International Confederation of Accordionists: Liên đoàn quốc tế về những người theo chủ nghĩa thống nhất.

Insurance Council of Australia: Hội đồng bảo hiểm Úc.

Important Community Area: Khu vực cộng đồng quan trọng.

Information and Consultation Agreement: Thỏa thuận thông tin và tư vấn.

Giải thích ý nghĩa của ICA

ICA có nghĩa “Independent Computing Architecture”, dịch sang tiếng Việt là “Kiến trúc máy tính độc lập”.