IGN là gì? Nghĩa của từ ign

IGN là gì?

IGN“Inspector General Network” trong tiếng Anh.

IGN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IGN“Inspector General Network”.

Inspector General Network: Tổng thanh tra mạng.

Một số kiểu IGN viết tắt khác:

Imagine Games Network: Mạng trò chơi tưởng tượng.

Imperial German Navy: Hải quân Đế quốc Đức.

Institut Geographique National: Viện địa lý quốc gia.

Intergovernmental Negotiation: Đàm phán liên chính phủ.

Giải thích ý nghĩa của IGN

IGN có nghĩa “Inspector General Network”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng thanh tra mạng”.