ILYWAMH là gì? Nghĩa của từ ilywamh

ILYWAMH là gì?

ILYWAMH“I Love You With All My Heart” trong tiếng Anh.

ILYWAMH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ILYWAMH“I Love You With All My Heart”.

I Love You With All My Heart: Tôi yêu bạn bằng cả trái tim.

Giải thích ý nghĩa của ILYWAMH

ILYWAMH có nghĩa “I Love You With All My Heart”, dịch sang tiếng Việt là “Tôi yêu bạn bằng cả trái tim”.