IN4 là gì? Nghĩa của từ in4

IN4 là gì?

IN4“Info” trong tiếng Anh.

IN4 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IN4“Info”.

Info: Thông tin.
Info là cách viết gọn lại và không chính thức của từ "information", có nghĩa "thông tin".

Giải thích ý nghĩa của IN4

IN4 có nghĩa “Info”, dịch sang tiếng Việt là “Thông tin”.

Nhiều người thường rất hay thắc mắc rằng in4 là gì trên facebook, thật ra nó như một dạng đã được cách điệu bởi từ info. Cách đọc của "fo" tương tự với cách phát âm của "four" (con số 4), nên người ta thay thế info bằng in4 cho ngắn gọn.

Tóm lại in4 (hoặc info / information) xuất hiện trên facebook chính là "thông tin" cá nhân của một ai đó. Chẳng hạn như tên tuổi, nơi sinh sống, địa chỉ, sở thích, thông tin liên lạc...

Nó còn có thể được dùng ở các trang mạng xã hội khác nữa, hoặc trong các ứng dụng tin nhắn. Và dĩ nhiên, nghĩa vẫn tương tự như vậy.