INF là gì? Nghĩa của từ inf

INF là gì?

INF“International Netball Federation” trong tiếng Anh.

INF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng INF“International Netball Federation”.

International Netball Federation: Liên đoàn bóng lưới quốc tế.

Một số kiểu INF viết tắt khác:

International Naturist Federation: Liên đoàn Naturist Quốc tế.

Intermediate-Range Nuclear Forces: Lực lượng hạt nhân tầm trung.

Intermediate Nuclear Forces: Lực lượng hạt nhân trung gian.

Infrequency: Không thường xuyên.

Irish National Federation: Liên đoàn quốc gia Ireland.

International Nepal Fellowship: Học bổng quốc tế Nepal.

Islamic National Front: Mặt trận Quốc gia Hồi giáo.

Interdisciplinary Research: Nghiên cứu liên ngành.

Iranian National Formulary: Công thức quốc gia Iran.

International Neuroendocrine Federation: Liên đoàn Nội tiết Thần kinh Quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của INF

INF có nghĩa “International Netball Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn bóng lưới quốc tế”.