INN là gì? Nghĩa của từ inn

INN là gì?

INN“International Nonproprietary Name” trong tiếng Anh.

INN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng INN“International Nonproprietary Name”.

International Nonproprietary Name: Tên không độc quyền quốc tế.

Một số kiểu INN viết tắt khác:

Independent Network News: Tin tức mạng độc lập.

InterNetNews.

Independent News Network: Mạng tin tức độc lập.

Giải thích ý nghĩa của INN

INN có nghĩa “International Nonproprietary Name”, dịch sang tiếng Việt là “Tên không độc quyền quốc tế”.