INO là gì? Nghĩa của từ ino

INO là gì?

INO“Inhaled Nitric Oxide” trong tiếng Anh.

INO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng INO“Inhaled Nitric Oxide”.

Inhaled Nitric Oxide: Oxit Nitric hít vào.

Một số kiểu INO viết tắt khác:

Iranian National Observatory: Đài thiên văn quốc gia Iran.

India-based Neutrino Observatory: Đài quan sát Neutrino có trụ sở tại Ấn Độ.

Internuclear ophthalmoplegia: Đau mắt giữa các hạt nhân.

Indian Neutrino Observatory: Đài quan sát Neutrino Ấn Độ.

Independent Nasserist Organization: Tổ chức Nasserist độc lập.

Independent Nasserite Organization: Tổ chức Nasserite độc ​​lập.

Giải thích ý nghĩa của INO

INO có nghĩa “Inhaled Nitric Oxide”, dịch sang tiếng Việt là “Oxit Nitric hít vào”.