INR là gì? Nghĩa của từ inr

INR là gì?

INR“Indian rupee” trong tiếng Anh.

INR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng INR“Indian rupee”.

Indian rupee: Đồng rupee Ấn Độ.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của INR

INR có nghĩa “Indian rupee”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng rupee Ấn Độ”.