INS là gì? Nghĩa của từ ins

INS là gì?

INS“Instagram” trong tiếng Anh.

INS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng INS“Instagram”.

Instagram: Mạng xã hội instagram.
Tên một dịch vụ, ứng dụng, trang web dùng để chia sẻ hình ảnh và video.

Một số kiểu INS viết tắt khác:

Immigration and Naturalization Service: Dịch vụ nhập cư và nhập tịch.

International Numbering System for Food Additives: Hệ thống đánh số quốc tế cho phụ gia thực phẩm.

Inertial Navigation System: Hệ thống dẫn đường quán tính.

Inches.
Đơn vị thường dùng để đo chiều dài.

Insulin.
Tên của một loại hormone đồng hóa của cơ thể.

International Nuclear Services: Dịch vụ hạt nhân quốc tế.

International Neuroethics Society: Hiệp hội đạo đức thần kinh quốc tế.

Indian Newspaper Society: Hội báo Ấn Độ.

Giải thích ý nghĩa của INS

INS có nghĩa “Instagram”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng xã hội instagram”.

Hay còn được biết đến với một số kiểu được viết gọn khác như Insta, IG. Hiện nay INS là một mạng xã hội phổ biến trên phạm vi toàn cầu với số lượng người tham gia hoạt động khổng lồ.

Người sử dụng sẽ dùng nó làm nơi để đăng tải những video và hình ảnh, hay nói cách khác thì ins giống như là một công cụ để lưu trữ cũng như chia sẻ thông tin đến mọi người.