INTER là gì? Nghĩa của từ inter

INTER là gì?

INTER“Inter Milan FC” trong tiếng Anh.

INTER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng INTER“Inter Milan FC”.

Inter Milan FC: Câu lạc bộ bóng đá Inter Milan.

Giải thích ý nghĩa của INTER

INTER có nghĩa “Inter Milan FC”, dịch sang tiếng Việt là “Câu lạc bộ bóng đá Inter Milan”.