IO là gì? Nghĩa của từ io

IO là gì?

IO“Input / Output” trong tiếng Anh.

IO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IO“Input / Output”.

Input / Output: Đầu ra đầu vào.

Một số kiểu IO viết tắt khác:

British Indian Ocean Territory: Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh.
mã lãnh thổ FIPS 10-4.

Ido language: Ngôn ngữ Ido.
mã ISO 639-1: io.

Giải thích ý nghĩa của IO

IO có nghĩa “Input / Output”, dịch sang tiếng Việt là “Đầu ra đầu vào”.