IOMMU là gì? Nghĩa của từ iommu

IOMMU là gì?

IOMMU“Input–Output Memory Management Unit” trong tiếng Anh.

IOMMU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IOMMU“Input–Output Memory Management Unit”.

Input–Output Memory Management Unit: Bộ quản lý bộ nhớ đầu vào-đầu ra.

Giải thích ý nghĩa của IOMMU

IOMMU có nghĩa “Input–Output Memory Management Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ quản lý bộ nhớ đầu vào-đầu ra”.