IONA là gì? Nghĩa của từ iona

IONA là gì?

IONA“Islands of the North Atlantic” trong tiếng Anh.

IONA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IONA“Islands of the North Atlantic”.

Islands of the North Atlantic: Các đảo ở Bắc Đại Tây Dương.
tên thay thế của Vương quốc Anh, Ireland, Đảo Man và các đảo liên quan.

Giải thích ý nghĩa của IONA

IONA có nghĩa “Islands of the North Atlantic”, dịch sang tiếng Việt là “Các đảo ở Bắc Đại Tây Dương”.