IPA là gì? Nghĩa của từ ipa

IPA là gì?

IPA“India Pale Ale” trong tiếng Anh.

IPA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IPA“India Pale Ale”.

India Pale Ale: Ấn Độ Pale Ale.

Một số kiểu IPA viết tắt khác:

International Phonetic Alphabet: Bảng chữ cái ngữ âm quốc tế.

Isopropyl Alcohol: Rượu isopropyl.

Giải thích ý nghĩa của IPA

IPA có nghĩa “India Pale Ale”, dịch sang tiếng Việt là “Ấn Độ Pale Ale”.