IPPO là gì? Nghĩa của từ ippo

IPPO là gì?

IPPO“Industrial Property Protection Office” trong tiếng Anh.

IPPO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IPPO“Industrial Property Protection Office”.

Industrial Property Protection Office: Văn phòng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Một số kiểu IPPO viết tắt khác:

International Perspectives for Public Opinion: Quan điểm quốc tế cho ý kiến ​​công chúng.
iPPO.

Giải thích ý nghĩa của IPPO

IPPO có nghĩa “Industrial Property Protection Office”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp”.