IPTG là gì? Nghĩa của từ iptg

IPTG là gì?

IPTG“Isopropyl β-d-1-thiogalactopyranoside” trong tiếng Anh.

IPTG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IPTG“Isopropyl β-d-1-thiogalactopyranoside”.

Isopropyl β-d-1-thiogalactopyranoside: Hợp chất IPTG.
Thuốc thử sinh học phân tử, được sử dụng nhằm mục đích tạo ra sự biểu hiện protein.

Giải thích ý nghĩa của IPTG

IPTG có nghĩa “Isopropyl β-d-1-thiogalactopyranoside”, dịch sang tiếng Việt là “Hợp chất IPTG”.