IQ là gì? Nghĩa của từ iq

IQ là gì?

IQ“Intelligence Quotient” trong tiếng Anh.

IQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IQ“Intelligence Quotient”.

Intelligence Quotient: Chỉ số thông minh.

Một số kiểu IQ viết tắt khác:

Idem quod: Idem quod.
iq - Latin, "giống như".

Giải thích ý nghĩa của IQ

IQ có nghĩa “Intelligence Quotient”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số thông minh”.