IRAS là gì? Nghĩa của từ iras

IRAS là gì?

IRAS“Inland Revenue Authority of Singapore” trong tiếng Anh.

IRAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IRAS“Inland Revenue Authority of Singapore”.

Inland Revenue Authority of Singapore: Cơ quan quản lý doanh thu nội địa của Singapore.

Một số kiểu IRAS viết tắt khác:

Infrared Astronomical Satellite: Vệ tinh thiên văn hồng ngoại.

Indian Railway Accounts Service: Dịch vụ tài khoản đường sắt Ấn Độ.

Giải thích ý nghĩa của IRAS

IRAS có nghĩa “Inland Revenue Authority of Singapore”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan quản lý doanh thu nội địa của Singapore”.